NI DDYLAI PERTHYNAS FRIFO

Helo a Chroeso i wefan Prosiect Ymyrraeth Gynnar BRAVE (BRAVE EIP). Edrychwch ar ein gwefan i blant a phobl ifanc o dan 25, er mwyn dysgu mwy am Gam-drin Domestig a chael gwybod i ble y gallwch fynd am gymorth. Nid yw pawb yn ymwybodol eu bod yn dioddef cam-drin domestig.

Cliciwch ar eich grŵp oedran i weld sut y gallwch ofalu am eich hunan.

5-10 Oed 11-15 Oed 16-25 Oed
MAE CAM-DRIN DOMESTIG YN EFFEITHIO AR OEDOLION A PHLANT, BETH YW EICH OEDRAN?

5 - 10 mlwydd oed

Dewiswch y grŵp oedran hwn os ydych rhwng 5 a 10 oed. Yma, gallwn ni eich helpu i wybod beth yw arwyddion cam-drin domestig. Os ydych chi’n meddwl eich bod yn dioddef cam-drin domestig, peidiwch â bod ofn. Mae yna bobl sy’n gallu helpu.

11 - 15 mlwydd oed

Dewiswch y grŵp oedran hwn os ydych rhwng 11 a 15 oed. Yma, gallwn ni eich helpu i wybod beth yw arwyddion cam-drin domestig. Os ydych chi’n meddwl eich bod yn dioddef cam-drin domestig, peidiwch â bod ofn. Mae yna bobl sy’n gallu helpu.

16-25 mlwydd oed

Dewiswch y grŵp oedran hwn os ydych rhwng 16 a 25 oed. Yma, gallwn ni eich helpu i wybod beth yw arwyddion cam-drin domestig. Os ydych chi’n meddwl eich bod yn dioddef cam-drin domestig, peidiwch â bod ofn. Mae yna bobl sy’n gallu helpu.

CRYFDER YN ERBYN CAMDRINIAETH

** Gweld ein fideo newydd Cryfder Yn erbyn Cam-drin - Fideo ar Gam-drin Domestig Prosiect Cyfranogiad nawr trwy glicio ar y botwm isod **

CRYFDER YN ERBYN CAMDRINIAETH

750,000 O BLANT A PHOBL IFAINC YN GWELD CAM-DRIN DOMESTIG BOB BLWYDDYN YN Y DU

Os ydych yn blentyn neu’n berson ifanc, yn rhiant, yn ofalwr, yn weithiwr proffesiynol neu’n oedolyn sy’n cefnogi plentyn neu berson ifanc, ac yn poeni bod rhywun yr ydych yn ei adnabod mewn perthynas nad yw’n iach neu’n dioddef cam-drin domestig yn y cartref, gallwch ddod o hyd i wybodaeth a manylion ynglŷn â ble i fynd i gael cyngor a chymorth yn y dolenni isod.

Cysylltwch â Ni Tudalen Gyngor