Adnoddau

Hyfforddi

Darperir hyfforddiant trwy fodel hyfforddi’r hyfforddwr. Mae’r holl hyfforddiant ac adnoddau yn rhad ac am ddim i weithwyr proffesiynol sy’n gweithio gyda phlant a phobl ifanc yng Nghastell-nedd Port Talbot neu ym Mhowys.

Rydym yn darparu ein cynhyrchion mewn amryw o ffyrdd yn unol â’r hyn sy’n briodol i’r adnodd unigol. Gallai hyn fod trwy raglen hyfforddiant unigol, hyfforddiant yn y gwaith neu hyfforddiant grŵp.

Amod

Mae ein holl ddeunyddiau yn y broses o gael eu profi a’u datblygu. Felly mae angen i ni wybod sut a ble y maent yn cael eu defnyddio er mwyn monitro eu heffeithiolrwydd. Os ydych yn dymuno defnyddio unrhyw un o ddeunyddiau Brave EIP, cysylltwch â ni a byddwn yn hapus i drafod hyn â chi.

Cysylltwch â ni i gael rhagor o fanylion. 01792 326801