Cartref Diogel i Blant Hillside

Mae tîm Brave yn gweithio ar hyn o bryd gyda Chartref Diogel i Blant Hillside iʼw alluogi i gynorthwyo plant sydd wedi eu heffeithio gan gam-drin domestig. Yn gyntaf, darperir hyfforddiant i aelodau staff er mwyn eu helpu i ddeall ac adnabod effaith cam-drin domestig ar blant a phobl ifanc. Wedyn, bydd adnodd pwrpasol yn cael ei ddatblygu i staff Hillside ei ddarparu. Gall y rhaglen newydd hon fod ar gael i gartrefi unrhyw plant, unedau diogel neu ymarferwyr sy’n gweithio gyda phlant a phobl ifanc sydd wedi cael eu hamlygu i gam-drin domestig. Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â mbeynon@calandvs.org.uk