Mae Brave Beginnings yn tyfu!

Mae Brave Beginnings, ein rhaglen un i un ar gyfer babanod a phlant bach aʼu rhiant nad ywʼn cam-drin, yn cael ei chyflwyno ledled Cymru ar hyn o bryd. Maeʼr hyfforddiant yn cael ei ddarparu i staff Dechrauʼn Deg a Chymunedau yn Gyntaf Pen-y-bont ar Ogwr, canolfan cam-drin domestig amlasiantaeth Abertawe, Jig-so, prosiect rhieni yn eu harddegau yn Abertawe, a gweithwyr rhianta Gweithredu dros Blant yng Nghaerffili a Phowys. Rydym ni hefyd yn siarad ag ystod eang o asiantaethau ledled de a chanolbarth Cymru. Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â Pat pdunmore@calandvs.org.uk