Rydym wedi bod i lawr i’r goedwig heddiw

Ar ddiwrnod poethaf y flwyddyn hyd yn hyn, âʼr tymheredd yn yr 20au uchel, roedd yr 8 plentyn a ddaeth i Hyder yn y Goedwig yn dal i fod yn benderfynol o gynnau tân a choginio ʻdampersʼ, bara cartref syʼn cael ei goginio ar ffyn, dros y fflamau. Roedd y plant yn benderfynol o fwynhau eu hunain a dynaʼn union a wnaethant!….yn ogystal â choginio ar dân y gwersyll, fe wnaethant adeiladu dwy ffau, mwynhau helfa drysor, ac yna pherfformio eu sioe bypedau eu hunain. Yn ystod y diwrnod crasboeth hwn, defnyddiwyd llawer o ddŵr iʼw cadw rhag gorboethi a rhoddwyd digon o eli haul arnynt iʼw diogelu rhag pelydrauʼr haul, ni wnaeth dim byd eu hatal – heblaw am rywfaint o glêr llwyd!