Yr ochr gadarnhaol o fethiant

Atgoffwyd ni mewn cyflwyniad cynhadledd yn ddiweddar bod methiant yn gallu golygu canlyniadau cadarnhaol. I blant a phobl ifanc, gall methu â gwneud rhywbeth ddysgu gwersi pwerus a defnyddiol iddynt. Efallai eu bod yn dod i ddeall nad ydynt yn dda am wneud rhywbeth, a allai eu rhyddhau i ganolbwyntio ar bethau eraill y maen nhw yn dda am eu gwneud. Neu efallai y gallai ddangos bod ffyrdd da o wneud pethau ac eraill nad ydynt cystal. Gall methiant fod yn werthfawr i weithwyr proffesiynol hefyd. Maeʼr rhyddid i roi cynnig ar rywbeth a methu yn eich gwaith (rhywbeth y mae prosiect Brave yn ei ganiatáu) yn eich galluogi i roi cynnig ar syniadau newydd heb fod ofn methu, syʼn gallu achosi llwyddiannau annisgwyl ar y daith. Y peth pwysig yw ceisio ʻmethuʼn gyflymʼ, ac yna defnyddioʼr hyn a ddysgwyd i ddatblygu rhywbeth newydd.