CRYFDER YN ERBYN CAMDRINIAETH

Ni fyddai’r prosiect cyfranogiad hwn wedi bod yn bosibl heb ymgysylltiad y bobl ifanc. Fel y partneriaid pwysicaf i’r prosiect hwn, mae EIP Brave yn eu diolch am fod yn agored i’r syniad, a’r ymrwymiad hirdymor a ddangoswyd ganddynt.