Y 5 Ardal o Gam-Drin Domestig: 11-15 mlwydd oed - Adran 1 of 5

GAM-DRIN CORFFOROL

A ydych chi’n gweld neu’n clywed oedolion yn eich tŷ...

yn brifo eu partner yn fwriadol trwy fwrw, tynnu gwallt, cicio neu wthio?
yn gwneud i’w partner wneud pethau nad yw’n dymuno ei wneud fel yfed alcohol, ysmygu neu gymryd cyffuriau?
yn atal eu partner yn gorfforol rhag gadael rhywle yn erbyn ei ewyllys?