Y 5 Ardal o Gam-Drin Domestig: 16-25 mlwydd oed - Adran 1 of 5

GAM-DRIN CORFFOROL

A yw eich cariad neu eich partner...

yn eich brifo’n fwriadol. A ydynt yn eich bwrw, eich pwnio, eich cicio, eich pinsio, eich llosgi chi?
yn eich dychryn chi trwy weiddi neu daflu pethau atoch neu drwy eich bygwth chi ag arf neu offeryn?
yn eich brifo chi, gan adael cleisiau a dweud wrth eich teulu a’ch ffrindiau eich bod yn lletchwith ac yn dwp?