Y 5 Ardal o Gam-Drin Domestig: 5-10 mlwydd oed - Adran 1 of 5

GAM-DRIN CORFFOROL

A ydych chi’n gweld neu’n clywed oedolion yn eich tŷ...

yn bwrw neu’n taro neu’n pwnio ei gilydd neu’n gweld eu cleisiau, eu hanafiadau neu eu llygaid duon
yn taflu, yn chwalu neu’n torri pethau yn fwriadol?
yn gwneud pethau sy’n eich dychryn?