Calan DVS YMDDIRIEDOLWYR

Mae BRAVE (Building Resilience against Abuse Violence and Exploitation) EIP yn cael ei gyflwyno trwy Calan DVS pwy sy'n cael ei rheoli gan fwrdd o ymddiriedolwyr.

Mae'r ymddiriedolwyr yn grŵp o unigolion allweddol gydag amrywiaeth o sgiliau, arbenigedd a gwybodaeth sy'n benderfynol o helpu i wneud gwahaniaeth drwy gefnogi'r sefydliad yn ei datblygiad fel un o brif ddarparwyr gwasanaethau.